موزه مفاخر دینی در بنای تاریخی خانه میرفتاحی

موزه مفاخر دینی در بنای تاریخی خانه میرفتاحی

خانه میرفتاحی

خانه میرفتاحی در سال ۱۲۵۰ هجری شمسی درشهر اردبیل و توسط حاج میرعلی ساخته شد. پس از او این ساختمان به حاج میرفتاح رسیده که به نام او به خانه میرفتاحی معروف شده و بعد از او نیز پسرش در آن سکونت داشته است. این بنا بین سال های ۱۳۳۰-۱۳۲۷ هجری شمسی به دبیرستان نظامی اجاره داده شده که یادگارهایی نیز از این زمان روی دیوارهای آن باقی مانده است. همچنین خانه میرفتاحی اولین دبیرستان دخترانه در زمان رضا شاه (دوران پهلوی) بوده است. این عمارت در دو طبقه همکف و زیرزمین بنا نهاده شده و جزو بنا های درون گرا محسوب می شود. بنای موجود باقی مانده بنای بزرگتری است که دارای دو بخش اندرونی و بیرونی بوده که بخش اندرونی آن در قسمت غربی بنای موجود طی سال های گذشته تفکیک و به فروش رسیده است.

خانه میرفتاحی اردبیل

معماری بنا

بنای موجود با عرصه ۸۷۸ مترمربع و اعیانی ۹۳۹ مترمربع شامل زیرزمین و همکف می‌باشد که یک هشتی به عنوان مفصل فضای بیرون و میانسرا را به همدیگر ارتباط می دهد. ساختمان دارای شبستان‌های تابستانی و زمستانی می‌باشد که پله‌هایی در سه گوشه میانسرا، ورود به بنا را میسر‌می‌سازد.

شاه نشین در بخش مرکزی با دو اتاق گوشواره کناری در ارتباط است که این اتاق ها نیز در ارتباط با راهرو‌های کناری هستند و پنجره ای چوبی بصورت اورسی با طرح اسلیمی و شیشه های الوان دارد. زیرزمین که کلا در زیر طبقه همکف امتداد دارد بعنوان انباری، مطبخ و طویله کاربری داشته است و از طریق سه ورودی با میانسرا ارتباط دارد.

موزه مفاخر دینی

موزه مفاخر دینی در خانه میرفتاحی

موزه مفاخر دینی اردبیل در خانه تاریخی میرفتاحی راه اندازی شده‌است. در مجموعه موزه می‌توان نقاشی‌‌هایی از مفاخر دینی و علمای بزرگ استان اردبیل همچون آیات عظام احمد مقدس (محقق) اردبیلی، میرصالح مجتهد انواری، سیدمرتضی خلخالی، میرزا‌علی‌اکبر مجتهد اردبیلی، میرزا محسن مجتهد اردبیلی را مشاهده کرد.

آدرس دقیق بنا

اردبیل، میدان امام حسین، انتهای کوچه حسینی

این بنا که متعلق به دوره قاجار می‌باشد در سال ۱۳۸۱ تحت شماره ۶۶۸۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است و در حال حاضر تحت تملک میراث فرهنگی استان اردبیل می‌باشد و پس از مرمت به عنوان مرکز مهمانسرا مورد استفاده قرار‌خواهد‌گرفت.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل