تالار حکمت باقیمانده تالار خانه اربابی

تالار حکمت باقیمانده تالار خانه اربابی

تالار حکمت

این بنا متعلق به خانواده اربابی بوده که از سال ها پیش به اداره آموزش و پرورش اردبیل واگذار شده است و به عنوان مدرسه از آن استفاده می شود. در ضلع جنوبی این خانه قدیمی تالار با عظمتی وجود داشته که دارای دو ورودی در ضلع شرقی و غربی به مساحت ۵/۴*۱۱ مترمربع بوده است که تالار مزبور را به اتاقهای جنبی و خواجه نیشین رهنمون می کرد.

در حال حاضر بخش باقی مانده از این بنا دارای زیرزمینی با طاق و تویزه و پی سنگی با ملات ماسه آهک می باشد. بدنه بنا آجری با پوشش تیر چوبی به صورت دوپوش می باشد. پوش اول لمبه کوبی شده و تزئینات گچبری بر روی آن نصب شده است. این تیرهای چوبی در بخشهایی بار خود را بر روی اورسی موجود وارد کرده اند که سبب ایجاد فشار و خارج شدن آن از حالت شاغولی شده است.

در حال حاضر این بنا در محوطه یک دبیرستان واقع شده که بدون استفاده به حال خود رها شده است. این بنا دارای پنجره های مشبک و شیشه های الوان بسیار ظریفی میباشد که کتیبه های بسیار نفیسی روی شیشه های آن نقش بسته است. پنجره ها به صورت اورسی با طرح خورشیدی، از داخل پنجره هایی به صورت روکش بیرونی برای محافظت از ارسیهای داخلی بوده است.

طاقهای درهای ورودی مقرنسهای گچی زیبایی دارد که با آینه بندی پرکاری تزئین یافته است.

سقف دوپوش بنا دارای گچبری با طرحهای ترنج و گل و بوته های ترمه ای و شاه عباسی همراه با آینه کاری بوده است. ضلع جنوبی تالار دارای رفهای مستحکمی است که در فواصل آنها روی پایه ها نقاشیهایی از عکس حیوانات و مناظر به صورت رنگ روغن کار شده است. این بنا متعلق به خانواده اربابی بوده که در سالهای پیش به اداره آموزش و پرورش اردبیل واگذار شده است. تیرریزی سقف که در عرض بنا ایجاد گشته بخشی از بار خود را بر روی اورسی وارد کرده که سبب خارج شده اورسی از حالت شاغولی شده، جهت مهار این نیرو دور تا دور بنا کلاف کشی شده و بار بر روی کلافها منتقل شده است.

سقف دوباره عایق بندی شد و ازاره سنگی بنا مرمت اساسی گردید در بخشهای داخلی جهت حفظ تزئینات گچبری و نقاشی بخشهایی از این تزئینات توسط گروه متخصص به انبار میراث منتقل شد.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل