حمام قاجاری ملاهادی

حمام قاجاری ملاهادی

حمام قدیمی ملاهادی

این بنا یکی از حمام های تاریخی اردبیل است که در محله قدیمی ملاهادی قرار دارد به همین خاطر آن را ملاهادی نام نهاده اند. این حمام همانند اکثر حمام های قدیمی اردبیل به دور قاجار تعلق دارد. این اثر تاریخی از سال های گذشته تاکنون به دلیل فرسودگی و عدم رسیدگی تعطیل شده و در حال تخریب می باشد. درتاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۵ این بنا به ثبت ملی رسیده و هم اکنون جهت مرمت در اختیار میراث فرهنگی اردبیل می باشد.

حمام ملاهادی

تزئینات و مصالح به کار رفته در بنا

در ساخت حمام تزئیناتی شامل رسمی بندی در قسمت سربینه و کاربندی در قسمت گرمخانه هر دو حمام مردانه و زنانه به کار رفته که این کاربندی علاوه بر این که نقش تزئینی دارد، نقش سازه ای را نیز در بنا بر عهده دارد. گنبد سربینه و گرمخانه در هر دو بخش حمام عرقچین هستند و در قسمت سربینه هر دو حمام نقاشی ها و تزئیناتی در قسمت داخلی گنبدها دیده می شود. پوشش بنا به صورت گنبد بوده و پی بنا سنگی با ملات شفته آهک و بدنه بنا آجری با ملات آهکی می باشد.

علت تخریب شدن بنا

متاسفانه به علت رطوبت وارده در اثر عوامل جوی و رطوبت صعودی از کف و نیز روئیدن ریشه گیاهانی از جمله مگنولیافیتا و همچنین با توجه به نوع سازه این بنا که قسمت عمده آن خاک است، باعث وارد شدن آسیب های عمده سازه ای از جمله سقوط و تخریب گنبد در بخش زنانه، پوسته کردن نقاشی های روی گنبد بخش سربینه و … شده است.

حمام ملاهادی

حمام ملاهادی کجاست؟ِ

اردبیل، میدان عالی قاپو، محله ملاهادی، کوچه آیشم

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل