مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی

آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مکان‌های تاریخی و باستانی شهر اردبیل  می باشد.

این مجموعه در حدود ۷۰۰ سال قبل باغ بزرگی به نام اسفریس بوده است که شیخ صفی در بخشی از باغ به ارشاد و تدریس مریدان خود می پرداخت و تا حیات شیخ صفی به عنوان یک مجموعه خانقاهی مطرح بوده و پس از وفات وی در سال ۷۳۵ ه.ق به وسیله فرزند وی صدرالدین موسی با ساختن یک برج مقبره ای به نام الله الله در محل دفن وی پایه گذاری شد و سپس در طول حکومت شاهان صفوی بخش های الحاقی به مجموعه قبلی اضافه شد.

این مکان تاریخی یکی از آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.

در این مکان علاوه برارمگاه شیخ صفی الدین اردبیلی مقبره های شاه اسماعیل اول(اولین پادشاه صفویی) ومادر شاه اسماعیل (دختر اوزون حسن آق قویونلو) ووبرخی از صاحب نظران دوره صفویی وجود دارد .

این مکان مقدس به قسمت های مختلفی همچون  چینی‌خانه، مسجد، جنت سرا، خانقاه، چله خانه، شهیدگاه و چراغ‌خانه تقسیم شده است.

مقبره شیخ صفی

بخش‌های مختلف مجموعه بقعه شیخ صفی الدین

 1. ایوان بزرگ رو به قبله دارالحدیث : از آثار دوران شاه اسماعیل اول بوده و در دو جانب غربی و شرقی مقبره‌های مسقفی از اولاد و مشایخ صوفیه قرار داشته‌است.
 2. نقاره خانه : زیر سقف آن سقاخانه بوده و در پشت آن حمام و برخی خانه‌های متعلقه قرار دارد.
 3. چله‌خانه‌ : چله خانه های مشهور به چله خانه های قدیم و جدید که محل جلوس شیخ صفی الدین بوده‌است.
 4. شربت خانه : در کنار چشمه آبی مشتمل بر حوض و محل پختن حلواها و شیرنی‌ها
 5. دفترخانه : شامل دهلیز و خانه و محوطه‌ای میان شربت خانه و خونچه خانه
 6. حجره رو به مزار شیخ صفی الدین که آرامگاه مشایخ صوفیه بوده‌است.
 7. مقبره مادر شاه اسماعیل (دختر اوزون حسن آق قویونلو)
 8. خونچه خانه و انبار با حجره‌های فوقانی و تحتانی
 9. صفه : مزارهای برخی از امیران و سران خاندان صفوی
 10. محوطه شهید گاه در شمال گنبد دارالحدیث
 11. مقبره شاهزادگان در جانب شرقی دارالحفاظ
 12. هیمه خانه و زمینی در اطراف آن
 13. محل جلوس شیخ صدرالدین موسی
 14. حجرهها که از چهل عدد بیشتر بوده
 15. مقصوره‌ای در برابر ایوان دارالحدیث
 16. قندیل خانه ( دارالحفاظ)
 17. کتابخانه

چینی خانه

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل