قلعه شیندان اثر تاریخی نمین

قلعه شیندان اثر تاریخی نمین

قلعه شیندان یا گور بابک

این قلعه بر فراز قله کوه شیندان یا شندان در ۵ کیلومتری نمین و غرب آستارا و شرق زوواند قرار داشته و یکی از مهمترین آثار تاریخی منطقه محسوب می گردد.

این قلعه درشمال گردنۀ حیران و در محور اردبیل و آستارا بعد از تونل در سمت چپ دیده می شود این اثر از نمین هم از دور قابل رویت بوده و در حال حاضر درخاک جمهوری آذربایجان نزدیک خط مرزی قرار دارد. و از قلاع محکم و تاریخی آذربایجان است.

حمداله قزوینی ۱۳۰۴ میلادی در کتاب نزهه القلوب دربارۀ قلعه شیندان اطلاعات لازم را بازگویی کرده است. در نوشته وی در مقابل قلعه شیندان از محلی بنام گوربابک و قلعه (بذ) در نزدیک اردبیل نیز نام برده شده است.

قلعه شیندان

قلعه شیندان

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل