قلعه قهقه، مخوف ترین قلعه ایران

قلعه قهقه، مخوف ترین قلعه ایران

بنای تاریخی قلعه قهقه مشگین شهر

در استان زیبای اردبیل و در ۸۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان مشکین شهر از شهرهای این استان، یک بنای تاریخی مهم به نام قلعه قهقه واقع شده است این دژ یا قلعه که به ترکی قاه‌ قاه قالاسی نام دارد و معنی آن به فارسی یعنی قلعه قهقهه است.

نام این قلعه از نظر لغوی به معنی صدای بلند خنده است ودر معانی دیگر به معنی آواز کبک می باشد.

قلعه قهقه

بر اساس آنچه که در تحقیقات باستان‌شناسان و تاریخ نگاران درباره تاریخ این قلعه ثبت شده قدمت بنای این قلعه را از دوران قبل از اسلام می دانند و گویا در این دوران این قلعه یک پایگاه مهم محسوب می شدبه ویژه در دوره  بابک و نیز در دوره صفویان اهمیت ویژه ای برخوردار بود تا جایی که سال‌ها به عنوان خزانه سلطنتی بوده و همچنین به عنوان مهم‌ ترین زندان کاربرد داشته است.

این قله که از مستحکم ترین زندان های دوره صفویه به جساب می آید در آن شورشیان سیاسی آن زمان را بازداشت می شد و به دلیل وجود شرایط سخت قلعه،  نگهداری از زندانیان در آنجا شکنجه بسیار سختی بحساب می امد.

علت نامگذاری این قلعه به نام قهقه

از آنجایی که این قلعه برروی صخره ای مرتفع واقع شده وقتی شخصی در این محل می خندد یا فریاد می زند انعکاس صدایش در همه جا می پیچد. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند علت نامگذاری قلعه به نام قهقه به خاطر صدای قهقه ی مردان نطامی در هنگام نگهداری  از زندانیان است که اطراف قله را پر میکرد.

شاهزادگان وبزرگانی که زندانی این قلعه بودند!!!

قلعه قهقه در گذشته زندانی مخوف بود و افراد سیاسی مهمی همچون شاهزادگان صفوی در آن محبوس بودند. یکی از این زندانیان خان احمد خان امیرگیلان بود ودر نیمه دوم قرن دهم هجری پس از یک طغیان دستگیر شده و در زندان وحشتناک قلعه مدتی را به سر برد. یکی دیگر از زندانیان مشهور این قله فرزند شاه تهماسب یکم صفوی یعنی اسماعیل میرزا است که در حقیقت همان شاه اسماعیل دوم و پسر ارشد شاه تهماسب یکم که سرکرده و سلطان قزلباش‌ ها است.

همچنین دیگر شاهزادگان وامیران دوره صفویه مثل برادر شاه تهماسب به اسم سام میرزا، القاص میرزا، اسماعیل دوم، امیرخان موصلوی ترکمان حاکم تبریز که علیه شاه محمد خدابنده شورش کرد و چند تن دیگر از زندانیان قلعه تاریخی قهقههه هستند.

قله قهقه مشگین شهر

موقعیت مکانی قلعه قهقه

این قلعه بر فراز یکی از کوههای قلل منفرد از رشته کوههای روستای کنچوبه در فاصله ۴-۳ کیلومتری آن و ۸۲ کیلومتری مشگین شهر واقع شده است. محوطه قلعه دارای یک هکتار وسعت می باشد که اطراف محوطه پرتگاهها رفیعی است که نفوذ ناپذیر می باشد. مصالح به کار رفته سنگ مالون ماسه ای و آذرین با ملات گچ و ساروج می باشد و طاق هشتی و بخش کوچکی از تأسیسات روی قلعه آجر چهارگوش می باشد.

قله قهقه مشگین شهر

 

 

 

 

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل