پل سه چشمه کلخوران

پل سه چشمه کلخوران

پل کلخوران

پل سه چشمه کلخوران با پی های سنگی و ملات آهکی در ازاره و آجر ۲۰×۲۰ و ملات گچی در طاقها می باشد.

دهانه وسطی پل بزرگتر از دهانه های جانبی می باشد که بصورت متقارن در دو طرف این دهانه قرار گرفته اند.

بزرگ تر بودن این دهانه، باعث زاویه دار بودن عرشه پل شده است. این پل یادگاری دوره صفویه بوده و در سال ۱۳۷۵ (ه.ش) عملیات مرمتی توسط اداره میراث فرهنگی بر روی این پل صورت گرفته است.

این پل شامل سه دهانه آجری با قوس های پنج و هفت و موج شکنهای سنگی می باشد. این پل در روستای کلخوران بر روی رودخانه قره چای واقع شده و گذر وسایط نقلیه سبک و افراد پیاده می باشد.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل