پل پنج چشمه (یعقوبیه)

پل پنج چشمه (یعقوبیه)

پل یعقوبیه

پل پنج چشمه یعقوبیه اردبیل نیز متعلق به دوره صفویه است که بر روی رودخانه بالخلو در ابتدای کوچه یعقوبیه ساخته شده است.

دارای ۵ دهنه با طاقهای ضربی و آجری و پی سنگی است. پل یعقوبیه دارای پنج چشمه با طاق و نمای آجری و موج شکنهای سنگی می باشد. این پل حالت تقارن دارد. دهانه وسطی پل بزرگتر از دهانه های جانبی است.

بزرگتر بودن پل باعث زاویه دار بودن عرشه پل شده است. این پل یادگار دوره صفویه بوده و در سال ۷۶-۱۳۷۵ (ه.ش) عملیات مرمتی  آن شروع شده است. این پل شامل پنج دهانه آجری اجرا شده با قوس پنج و هفت و با موج شکنهای سنگی می باشد.

این پل که بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده است در ابتدای کوچه یعقوبیه گذر عابر پیاده را تأمین می کند.

پل-5-چشمه-اردبیل

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل