گورهایی باقی مانده ازدوران باستان

گورهایی باقی مانده ازدوران باستان

میزسنگ (دلمن) ها

میزسنگ ها یا همان دلمن ‌ها آثاری باقی مانده از دوران باستان اند که به عنوان گور برای دفن مردگان استفاده می‌شدند. این گورهای باستانی مربوط به عهد برنز هستند و تحت عنوان عمومی دولمن یا دلمن از آنها نام برده می شود. دلمن ها ابنیه ها و گورهای ابتدایی هستند که با تخته سنگ های بزرگ ساخته می شدند بدین نحو تخته سنگ مسطحی تحت عنوان سقف، بدون استفاده از ملات روی چند سنگ عمود قرار داده می شد. این گورهای باستانی را غالبا در شیب تپه‌ ها می‌ساختند یا با خاک روی آن را می ‌پوشاندند.

دلمن ها

کاوش های باستانی

دلمن ها اولین بار توسط هیات باستان شناسی فرانسوی به سرکردگی دمورگان و برادرش کشف و مورد بررسی قرار گرفتند. طبق شواهد تاریخی و باستان شناختی سیر گسترش گورهای دلمنی در نواحی شمال ایران در نمین، اردبیل، آستارا و تالش بدست آمده است. پراکندگی دلمن ها در سطح وسیعی از جهان بیان گر وجود ارتباط و فکری مشترک در بین مردمان مناطق مختلف بوده است.

در کاوش های باستانی دلمن های بزرگ گاهی تا شش متر طول، دو مترعرض و دو متر ارتفاع داشته و در داخل دلمن های کوچک اسکلت های انسان به همراه وسایل زندگی و ابزار جنگی کشف شده است. و به همین دلیل دلمن ها جزو گنجینه های اصیل کاوش های باستان شناسی بوده است که مورد سوء استفاده برخی سودجویان قرار گرفته است. دلمن ها به دو گروه بزرگ و کوچک دسته بندی شدند که دسته بزرگ به عنوان مسکن اولیه شبیه به غار بوده و دسته کوچک به عنوان مقبره استفاده می شده است.

اگر می خواهید این دلمن ها از نزدیک ببینید می توانید آن ها در ۲۵ کیلومتری شهر اردبیل در حاشیه شهرستان نمین پیدا کنید.

گور های باستانی

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل