برچسب: بازار اردبیل

بازار اردبیل

مجموعه بازار سنتی اردبیل

بازار سنتی اردبیل با قدمتی ۶۰۰ ساله یکی از بازار های قدیمی ایران، بازار اردبیل است. این بازار در دوره سلجوقیان ساخته شده و بخش هایی از این بنا جزء موقوفات شیخ صفی الدین اردبیلی است و قدمت آن به حدود ۶۰۰ سال قبل برمی گردد. مسجد جامع اردبیل و مسجد اعظم اردبیل در داخل این بازار

ادامه مطلب