برچسب: خانه تاریخی ارشادی

خانه ارشادی اردبیل

خانه ارشادی، سیری در معماری باشکوه دوران قاجار

خانه تاریخی ارشادی این بنا که در یکی از محلات بافت قدیمی شهر اردبیل بنام اوچ دکان واقع شده است از بدو احداث دارای كاربری مسكونی بوده است و از نظر تزئینات معماری و سبک ساخت، یكی از بناهای زیبای شهر اردبیل است كه در اواخر دوره قاجار ساخته شده است. بانی اولیه بنای مذكور خانواده

ادامه مطلب