برچسب: موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی اردبیل

موزه مردم شناسی، روایتگر فرهنگ چند صد ساله شهر اردبیل

حمام آقانقی یا همان ظهیرالاسلام که هم اکنون موزه مردم شناسی اردبیل است! این حمام در میدان عالی قاپو شهر اردبیل واقع شده و از نظر ساختمانی شباهت زیادی به حمام شیخ دارد. این بنای تاریخی توسط شخصی به نام ظهیرالاسلام در دوره ایلخانی  ساخته شده و حدود 200 سال بعد بخش هایی به آن

ادامه مطلب